„Z najnowszymi trendami fryzjerstwa na Ty!...” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
HomeZasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja uczestników do projektu ma charakter ciągły i trwa do 30.10.2018r. lub do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych w projekcie (384 osób). Każdorazowo po zebraniu odpowiedniej liczby osób (ok. 10) zostaną uruchomione grupy szkoleniowe.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji dostępnych w zakładce „Do pobrania” i wraz z kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu fryzjerstwa dostarczenie do Biura Projektu osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Klimczoka 6 pok. 5, 40-857 Katowice; albo przesłanie skanów na adres: rekrutacja@trendyfryzjerstwa.pl i dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie.

W przypadku braku możliwości wydrukowania ankiety zgłoszeniowej, dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu.

O kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina dostarczenia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu.

Uczestnikiem/Uczestniczką w ramach projektu może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełnia następujące kryteria formalne:

  • jest osobą zamieszkującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego,
  • jest osobą dorosłą,
  • jest osobą, która z własnej inicjatywy wyraża chęć kształcenia formalnego poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • jest absolwentem szkoły kształcącej w zakresie fryzjerstwa, czeladnikiem lub inną osobą która posiada podstawową wiedzę branżową,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej (właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe),
  • złoży komplet wymaganych oświadczeń, deklaracji oraz podpisze umowę uczestnictwa w projekcie, a w przypadku wystąpienia wątpliwości przedstawi inne informacje, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości,
  • została wytypowana do udziału w projekcie zgodnie z regulaminem.

 

logo_prospectorWszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.